Maszyny i ciągi technologiczne

Instalacje i uruchamianie maszyn

Instalujemy i uruchamiamy maszyny i linie produkcyjne w wielu gałęziach przemysłu


Realizujemy instalacje oraz uruchomienia maszyn i linii produkcyjnych. Instalacje możemy wykonać zarówno kompleksowo jak i częściowo we współpracy z innymi podmiotami:

Konsultacje na etapie projektu budowlanego w kwestiach:

    • zaprojektowania odpowiednich fundamentów
    • doprowadzenia wszelkiego rodzaju mediów procesowych (prądu, wody technologicznej, pary technologicznej, sprężonego powietrza, hydrauliki siłowej…)
    • dostosowania layoutu hali do ergonomii pracy oraz optymalnego przepływu produktów i półproduktów
    • odpowiedniej klimatyzacji / wentylacji pomieszczeń produkcyjnych


Dobór odpowiedniej maszyny przystosowanej do danego procesu produkcyjnego

We współpracy z inwestorem i analizując jego potrzeby pomagamy w znalezieniu oraz doborze odpowiedniego rozwiązania w postaci specjalistycznej maszyny lub linii produkcyjnej.

Wizja lokalna u producenta
Przed podjęciem ostatecznej decyzji przez inwestora zalecamy wspólną wizytę u producenta maszyny celem weryfikacji i uzgodnienia szczegółów technicznych. Ustalenie oraz zaproponowanie ewentualnych zmian projektowych w maszynie pod kątem dostosowania do specyficznych wymagań inwestora

Protokolarny odbiór gotowej maszyny u producenta
Gdy maszyna jest gotowa u producenta warto dokonać ostatecznego odbioru przed zorganizowaniem transportu do inwestora. Podczas tego odbioru weryfikowana jest zgodność maszyny z pierwotnymi wymaganiami inwestora oraz późniejszymi zmianami. Prawidłowość realizacji jest potwierdzana protokołem.

Organizacja transportu do inwestora
Szczególnie w przypadku większych maszyn oraz linii produkcyjnych jednym z kluczowych aspektów pozostaje transport i logistyka. Mając doświadczenie w instalacji maszyn wraz ze sprawdzonymi firmami logistycznymi pomagamy w transporcie do miejsca docelowego.

Rozładunek maszyny
Organizujemy rozładunek i transport lokalny na terenie zakładu inwestora. Prace te wykonujemy zarówno na nowo budowanych, jak i funkcjonujących zakładach podczas regularnej produkcji.

Instalacja mechaniczna
Wykonujemy instalacje mechaniczną maszyn. Posadowienie na wcześniej przygotowanych fundamentach. Połączenie wszystkich fragmentów maszyny w całość zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.

Naniesienie ewentualnych zmian konstrukcyjnych i poprawek
Podczas instalacji maszyny często konieczne jest wprowadzenie zmian mechanicznych, elektrycznych czy programistycznych, tak aby dostosować maszynę indywidualnie do potrzeb klienta.We współpracy z producentem maszyn oraz inwestorem nanosimy poprawki na projekty oraz implementujemy zmiany w trakcie instalacji.

Doprowadzanie mediów procesowych do maszyny
Przygotowujemy instalacje doprowadzające media procesowe do maszyny. W tym między innymi: sprężonego powietrza, wody technologicznej, pary technologicznej, próżni, gazów technicznych.

Instalacja pneumatyczna, hydrauliczna i mediów procesowych na maszynie
Rozprowadzamy i łączymy na maszynie instalacje pneumatyczne, hydrauliczne i mediów procesowych. Spawamy rurociągi oraz wykonujemy próby szczelności.

Instalacja elektryczna na maszynie
Wykonujemy podłączenia elektryczne na maszynie. Podłączamy i kalibrujemy czujniki. Podłączamy elementy wykonawcze (silniki, serwomechanizmy, grzałki etc). Robimy pomiary elektryczne maszyny.

I/O check
Weryfikujemy poprawność podłączenia wszystkich elementów na maszynie. W razie niepoprawnego podłączenie dokonujemy poprawek. Sprawdzamy poprawność podłączenia wejść / wyjść na sterowniku zgodnie ze schematem elektrycznym producenta maszyny.

Uruchomienie maszyny
Załączamy napięcie zasilające na maszynie, w razie potrzeby wgrywamy program do sterownika PLC. Wykonujemy ruchy poszczególnych elementów maszyny w trybie ręcznym. W razie takiej potrzeby dokonujemy zmian programowych. Wykonujemy pierwsze testy w trybie automatycznym.

Testy produkcyjne
Wspólnie z przedstawicielami inwestora wykonujemy pierwsze testy produkcyjne z materiałem. Pomagamy w przygotowaniu procesów i receptur. Sprawdzamy poprawność działania maszyny.

Dokumentacja powykonawcza
Po zainstalowaniu maszyny przygotowujemy dokumentacje powykonwczą. Jeśli podczas procesu instalacji zostały dokonane jakiekolwiek zmiany nanosimy je na ostateczną dokumentację.

Protokół instalacji
Na koniec instalacji dokonujemy odbioru maszyny z przedstawicielami inwestora. Odbiór taki zakończony jest podpisaniem protokołu instalacji maszyny.

Wsparcie podczas regularnej produkcji
Po oddaniu maszyny zapewniamy wparcie naszych inżynierów w celu nanoszenia ewentualnych poprawek (mechanicznych, elektrycznych lub programistycznych)

Serwis i przeglądy
Zapewniamy serwis instalowanych maszyn w razie awarii. Dokonujemy regularnych przeglądów maszyn celem uniknięcia nieprzewidzianych awarii i zatrzymań.


Projekty

Zrealizowane projekty

Nasze projekty i maszyny działają w wielu lokalizacjach


BĄDŹMY W KONTAKCIE

Śledź naszą aktywność

Znajdź nas na Facebooku i Linkedin i bądź na bieżąco