Automatyka procesów

Sterowanie procesami

Automatyzujemy sterowanie procesami ciągłymi. Monitorujemy i wizualizujemy parametry pary technologicznej, powietrza, gazów technicznych

Procesowe systemy sterowania to układu automatyki mające za zadanie kontrolę i regulację procesów technologicznych. Za przykład takiego procesu technologicznego może służyć sterowanie instalacją dostarczenia wody procesowej, sprężonego powietrza, gazów technicznych lub pary. Może to być również sterowanie dowolnym procesem ciągłym.

Kompletny układ sterowania procesem zawiera:

Układ pomiarowy
Żeby sterować procesem trzeba przede wszystkim znać jego aktualne parametry. Układ pomiarowy składa się z szeregu czujników, najczęściej rozproszonych po całym obiekcie technologicznym. Czujniki mogą badać temperaturę, ciśnienie, przepływ w czasie rzeczywistym. Monitoring może obejmować setki parametrów procesowych. Dane z czujników są zbierane poprzez protokoły komunikacyjne w różnych sterownikach PLC.

Wizualizacja pomiarów
Zebrane z czujników dane pomiarowe są prezentowane w formie graficznej na pulpitach operatorskich HMI i wizualizacji procesów SCADA. Każdy z wyświetlaczy prezentujących dane może się znajdować w odległym od siebie miejscu. Pozyskane informacje o przebiegu procesów technologicznych mogą być stale monitorowane przez operatorów w różnych miejscach fabryki. Graficzna prezentacja w postaci schematu instalacji ułatwia zrozumienie co aktualnie się w niej dzieje. Zebrane dane mogą być gromadzone w bazie danych, skąd możliwe jest pozyskanie informacji archiwalnych. Alarmy i graficzna prezentacja procesów ułatwiają rozwiązywanie problemów związanych z procesem.

Układ automatycznej regulacji
Umożliwia on realizację algorytmów sterowania opartych o modele matematyczne i regulatory. Rzeczywiste parametry procesu takie jak temperatura, ciśnienie, przepływ są porównywane z zadanymi. Regulatory umożliwiają korektę procesu w taki sposób by rzeczywiste parametry odpowiadały zadanym. Optymalna regulacja umożliwia minimalizowanie kosztów procesów. Układy te zwiększają również niezawodność instalacji poprzez zastosowanie sterowania redundantnego w kluczowych jej punktach. Oznacza to, że w przypadku awarii jednego układu sterowania jego zadania przejmuje drugi.Projekty

Zrealizowane projekty

Nasze projekty i maszyny działają w wielu lokalizacjach


BĄDŹMY W KONTAKCIE

Śledź naszą aktywność

Znajdź nas na Facebooku i Linkedin i bądź na bieżąco